Гепаксин (розчин для ін’єкцій)

Гепаксин (розчин для ін’єкцій)
Інгреденти: L-апрінін, L-орнітин, L-цитрулін
Застосування: инъекционно
Тип препарату: гепатопротектор

Опис

Масляниста рiдина вiд безбарвного до свiтло-жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату мiстить дiючої речовини:

L-apгiнiн - 40,0 мг;

L-орнiтин - 15,0 мг;

L-цитрулiн - 10,0 мг.

Допомiжнi речовини: бетаїн гідрохлорид, сорбiтол, лiдокаїну гідрохлорид, метилпарабен, пропiлпарабен, вода для iн'єкцiй.

Фармакологічні властивості

ATC-vet класифiкацiйний код QA05 - ветеринарнi препарати, що застосовуються при патологiї печiнки та жовчовивiдних шляхiв.

Препарат Гепаксин - гепатопротектор, що має сукупнi фармакологiчнi властивості окремих складових iз вираженою стимулюючою, захисною та жовчогiнною дiєю на печiнку, i покращують її функцiї та метаболiзм, оптимiзуючи основнi фiзiологiчнi процеси.

L-аргiнiн – стимулює   клiтинний   метаболiзм, сприяє знешкодженню та виведенню амiаку, регулює рiвень цукру в кровi й знижує молочнокислий ацидоз, обумовлений м'язовим навантаженням, активує систему азотовмiсних ферментiв, синтезує нiтрозогрупу, забезпечуючи необхiдний тонус артерiй.

L-opнimuн – бере участь в орнiтиновому циклi сечоутворення Кребса (утворення сечовини з амiаку), знижує в органiзмi рiвень амiаку, пiдвищений при захворюваннях печiнки, сприяє синтезу iнсулiну i соматотропiну, активiзує бiлковий обмiн.

L-цuтрулiн – амiнокислота, яка бере участь в циклi утворення сечовини та сприяє її виведенню з органiзму.

Бетаїн – є природним джерелом метильних груп i гепатопротектором, що позитивно впливає на обмiн речовин i покращує стан епiтелiю кишківника, забезпечує бiльш повне засвоєння енергiї рацiону, пiдвищує стiйкiсть до стресiв, має жовчогiнну i лiпотропну дiю, активує метаболiчне метилювання в печiнцi та синтез фосфолiпiдiв клiтинних мембран.

Сорбiтол – енергетична речовина,  що  накопичується  в печiнцi  у формi  глiкогену,  частково компенсує негативний енергетичний баланс, має виражений сечогiнний ефект.

Застосування препарату призводить до пiдвищення витривалостi органiзму, полiпшеш н функцiї серця, зменшення пiдшкiрного жиру, збiльшення м'язової маси за рахунок пришвидшення обмiнних процесiв у клiтинах, покращення проникнення до клiтин вiтамiнiв, мiнералiв та виведення продуктiв розпаду. Препарат зменшує ризик виникнення жирової дистрофiї печiнки, нефрозу, мiокардозу, запобiгає виникненню стресiв (теплового, транспортного та iн.), пiдвищує апетит та засвоєння кормiв, покращує травлення та всмоктування жирiв, що особливо важливо у перiод интенсивного росту тварин.

Препарат швидко всмоктується з мiсця введения, проходить гiстогематичнi бар'єри i розподiляється в yci органи i тканини. Частково утилiзується в процесах метаболiзму, решта виводиться нирками.

Препарат за ступенем впливу на органiзм вiдноситься до малонебезпечних речовин, в терапевтичних дозах не чинить ембрiотоксичної, тератогенної, канцерогенної та сенсибiлiзуючої дiї.

Показання до застосування

Застосовують тваринам самостiйно або в складi комплексної терапiї при гострих i хронiчних захворюваннях печiнки рiзної етiологiї, для нормалiзацiї функцiї i регенерацiї клiтин печiнки пiсля ендо- та екзотоксикозiв, соматичних або iнфекцiйних захворювань, зниження гепатотоксичної дiї лікарських засобiв, пришвидшення відновлення печiнки у перюди iнтенсивного перевантаження, нормалiзацiї обмiну речовин, пiдвищення загальної резистентностi га продуктивностi, профiлактики та лiкування у стресовий перiод, пришвидшення росту при вiдгодiвлi тварин.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять тваринi глибоко внутрiшньом'язово або повiльно внутрiшньовенно у дозах:

Вид тварини

Разова доза препарату

Курс застосування

Собаки

2,0-5,0 мл

 

 

 

1-2 рази на добу протягом 5-7 діб

Коти

2,0-5,0 мл

Коні

50,0-100,0 мл

Велика рогата худоба (доросла)

50,0-100,0 мл

Свині, вівці (дорослі)

10,0-15,0 мл

*Поросята, ягнята

3,0-5,0 мл

*Лошата, телята

1,0 мл на 5-10 кг маси тіла

 

* Примiтка:

лошата – конi до 1 року,

ягнята – вiвцi до 4-мiсячного вiку,

телята i поросята – тварини до 6 мiсячного вiку.

Курс застосування препарату може бути продовжений до 2 тижнiв лiкарем ветеринарної медицини.

Протипоказання

Пiдвищена iндивiдуальна чутливiсть тварини до компонентiв препарату (в тому числi в анамнезi). При пiдвищенiй iндивiдуальнiй чутливостi тварини до компонентiв препарату, проявах алергiчних реакцiй застосування його припиняють i, при необхiдностi, призначають тваринi антигiстамiннi препарати i засоби симптоматичної терапiї.

Застереження

Побiчні дiї

У рекомендованих дозах побiчних явищ, як правило, не спостерiгаеться.

При  виникненнi  побiчних  явищ  (свербежу,  нудоти,  блюваннi,  треморi  м'язiв)  застосування препарату припиняють i застосовують десенсибiлiзуючу терапiю.

Препарат не рекомендується змiшувати з iншими ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1, закритi гумовими корками пiд алюмiнiєвими  обкатками,  об'ємом  10,  20,  50,  100    та  200  мл.  Вторинна  упаковка - картонна коробка.

Зберігання

У закритiй упаковцi виробника, в сухому, захищеному вiд прямих сонячних променiв, в недоступному для дiтей та тварин мiсцi. Окремо вiд харчових продуктiв i кормiв при температурі вiд 5° С до 25° С.

Термін придатності 

2 роки.

Термiн  придатностi пiсля першого вiдкриття первинної тари за  дотримання умов зберігання – не бiльше 21 доби.

Для застосування у ветеринарнiй медицинi!

Написати огляд